کانون ایرانیان: چرای شتر در آذربایجان
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۲۳, چهارشنبه

چرای شتر در آذربایجان

همیشه تصویرهای زیادی از چرای گوسفند و گاو در دشت و دمن دیده ایم اما شاید کمتر کسی پیدا شود که شهرنشین باشد و فرصت تماشای شترهای روستایی را به دست آورده باشد. آذربایجان با طبیعت سرسبزش چراگاه خوبی برای شترهای ایرانی است. سرزمین   آپلود سرزمین   آپلود سرزمین   آپلود سرزمین   آپلود سرزمین   آپلود برگرفته از خبر گزاری فارس

0 نظرات:

ارسال یک نظر