کانون ایرانیان: پل کلهرت-ممولان واقع در استان لرستان و شهر خرم آباد
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۱۲, شنبه

پل کلهرت-ممولان واقع در استان لرستان و شهر خرم آباد

سرزمین   آپلود نوع بنا : تاریخی قدمت : آل حسنويه پايه های اين پل بصورت بيضی شكل می باشد و از ويژگی منحصر به فردی برخوردار می باشد كه از آن جمله می توان به وجود سكويی در داخل دو پايه اصلی پل نام برد . اين سكو از 12 پله ساخته شده وكاربرد آن دقيقاً روشن نيست ولی احتمالاً به عنوان پشت بند از آنها استفاده شده است . رنگ ملات پل در قسمت پايه ها متمايل به قرمز رنگ است كه به علت تركيب آن با يك نوع شنهای قرمز رنگ و همچنين يك نوع گياه به نام تره پی Tarahpey استفاده شده است . كتيبه ابی در قسمت غربی پل بر سينه كوه بالاتر از مسير گذر روی پل به طرف شمال غربی آن به دستور بدر بن حسنويه نوشته شده است و قرينه آن در قسمت جنوب بر سينه كوه وجود داشته كه متأسفانة به علت عمليات راهسازی تخريب گرديده است . اين پل در ادوار مختلف مورد استفاده قرار گرفته است بيشتر قسمتهای اين بنا مربوط به زمان بدر بن حسنويه ( 374 هـ .ق ) می باشد . آدرس :خرم آباد به خوزستان-بخش ملاوی برروی رودكشكان

0 نظرات:

ارسال یک نظر