کانون ایرانیان: حمام گپ - حمام آسيا واقع در استان لرستان و شهر خرم آباد
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۱۲, شنبه

حمام گپ - حمام آسيا واقع در استان لرستان و شهر خرم آباد

سرزمین   آپلود نوع بنا : تاریخی قدمت : صفويان ( تاریخ میلادی : 1501-1722 م ) اين بنا منسوب به حسين خان ساكی است . احتمال می رودبا بنای پل گپ خرم آباد هم دوره باشدكه در دوره شاه سلطان حسين صفوی بنا شده است.دارای مساحتی قريب به790 متر می باشد، به نظر می رسد در ادوار بعدی نيز در آن تغيراتی در آن لحاظ شده باشد.دارای تزئينات ساده گچبری در رسمی بنديهای زير گنبد می باشد وهيچ شواهدی دال بر وجود نقاشی و آهك بری در آن وجود ندارد. در گذشته آب رسانی بنا از چاهی موسوم به گور يا گاورو كه در قسمت تون قرار دارد. تامين می شده و فاضلاب آن از طريق تنبوشه های در زير خيابان فردوسی به رودخانه می ريخته است . در قسمت بينه 2ستون سنگی ودر گرم خانه نيز 4 ستون سنگی وجود دارد،قوسهای اجرا شده در بنا همگی از نوع شبدری كند می باشد. آدرس :خرم آباد

0 نظرات:

ارسال یک نظر