کانون ایرانیان: آتش سوزي گسترده در ساختمان وزارت كشور
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ مهر ۱, جمعه

آتش سوزي گسترده در ساختمان وزارت كشور

324864_214437488620938_100001640662322_619514_1532942201_o

وزارت کشور در آتش می سوزد.....
جمعه اول مهر ساعت 13

0 نظرات:

ارسال یک نظر