کانون ایرانیان: سوغات و صنایع دستی استان گلستان
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۱۱, جمعه

سوغات و صنایع دستی استان گلستان

استان گلستان با بیش از 20000 کیلومتر مربع وسعت؛ از شمال به جمهوری تركمنستان، از جنوب به استان سمنان، از غرب به استان مازندران و از شرق به استان خراسان محدود شده است. بخش بیشتر استان گلستان آب‌وهوای معتدل مدیترانه‌ای دارد ولی جلگه گرگان به لحاظ مجاورت با صحرای ترکمنستان، دوری از دریا و کاهش ارتفاعات، آب و هوای نیمه بیابانی و گرم دارد. مرکز استان : گرگان سوغات و صنایع دستی استان گلستان عمده‌ترين‌ صنايع‌ دستي‌ استان‌ گلستان‌ عبارتند از: ابريشم‌ بافي‌، قاليبافي‌، نمدمالي‌،زيلو جاجيم‌، ظروف‌ و مجسمه‌هاي‌ چوبي‌ و پارچه‌ بافي‌ كه‌ توليد آن‌ها در سراسر استان‌ گلستان‌ به‌ ويژه‌ در نواحي‌جنگلي‌ و در تركمن‌ صحرا رواج‌ دارد. مهّم‌ترين‌ سوغاتي‌هاي‌ استان‌ نيز عبارتند از: قاليچه‌، پشتي‌هاي‌ تركمني‌،جاجيم‌، صنايع‌ دستي‌ چوبي‌ و حصيري‌ و... كه‌ براي‌ جهانگردان‌ بسيار جالب‌ توجه‌ است‌.

0 نظرات:

ارسال یک نظر