کانون ایرانیان: پل گپ واقع در استان لرستان و شهر خرم آباد
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۱۲, شنبه

پل گپ واقع در استان لرستان و شهر خرم آباد

سرزمین   آپلود نوع بنا : تاریخی قدمت : صفويان ( تاریخ میلادی : 1501-1722 م ) اين پل دو قسمت شرقی و غربی شهر را به هم متصل نموده است و دارای 24 چشمه طاق بوده و طول آن بيش از 350 متر ،پنهای آن 5/8 متر و ارتفاع آن از كف رودخانه تا روگذر پل 8 متر است . مواد و مصالح آن در قسمت پايه ها از سنگهای تراشيده شده با ملات آهك و گچ و پايه های چشمه طاقها آن از آجر ساخته شده است . كتيبه سنگی برسينه ای شمالی پل نصب شده است كه با حروف مقطعه نوشته شده وبه عنوان طلسم معروف است . از ويژه گيهای اين پل طاق نما های ستبر آن می باشدكه سبك سازی آنها فقط در جهت عرض ومسير حركت آب صورت گرفته است .بخش ميانی پل و شاه نشين آن شباهت زيادی باشاه نشين پل خواجو در اصفهان دارد كه در اثر سيل تخريب شده است ومجددا باسيمان مرمت شده است. آدرس :خرم آباد - خیابان مجاهدين اسلام-جنب مصلای سابق

0 نظرات:

ارسال یک نظر