کانون ایرانیان: عمارت فکری واقع در استان هرمزگان و شهر بندرلنگه
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۱۰, پنجشنبه

عمارت فکری واقع در استان هرمزگان و شهر بندرلنگه


سرزمین   آپلود این عمارت که یکی از مهم ترین بناهای دوره قاجار است ء در بندر لنگه قرار دارد. این عمارت از ویژگی های معماری چشم گیری برخوردار است و توسط شخصی به نام «فکری» احداث شده است. عمارت فکری دو حیاط با اتاقهایی در اطراف آن ها و پنج باد گیر دارد و تزئینات برجسته آن مشتمل بر منبت کاری وگچ بری های زیبا است.
آدرس :بندر لنگه

0 نظرات:

ارسال یک نظر