کانون ایرانیان: مسجد جامع قشم واقع در استان هرمزگان و شهر قشم
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ شهریور ۱۰, پنجشنبه

مسجد جامع قشم واقع در استان هرمزگان و شهر قشم

بزرگ ترین و قدیمی ترین مسجد شهر قشم ، مسجد جامع آن است که گفته می شود از آثار «صوغیه» است ودر سال 1202 هجری قمری ساخته شده است. طرح شبستان مسجد مستطیلی شکل است و در وسط آن ، در دو ردیف، شانزده ستون تعبیه شده است. داخل مسجد در جهت طولی از هفت دهانه، و در جهت عرضی از چهار دهانه فرش انداز شکل گرفته است و محراب آن در وسط دیوار طولی جنوبی قرار دارد. پوشش سقف به کمک دیوارهای دو طرفی و قوس های تیزه داز روی ستون های شانزده گانه استوار شده است. ‏در حال حاضر نیز،در این مسجد به طور مرتب، در روزهای جمعه، نمازهای جمعه و در اعیاد،مراسم مذهبی برگزار می شود.
آدرس :شهر قشم

0 نظرات:

ارسال یک نظر