کانون ایرانیان: اولين مدرسه سينمايي در ايران
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۱۶, سه‌شنبه

اولين مدرسه سينمايي در ايران

اولين مدرسهً سينمايي را در ايران " اوانس اوگانيانس" تاًسيس کرد. وي
يک مهاجر ارمني روس بود که پس از اتمام تحصيلا تش در رشتهً سينما
در هنرستان سينمايي مسکو به لحاظ مشکلات خانوادگي و مالي، بعد از
متارکه با همسرش به همراه دختر نوجوانش در سال 1308 از طريق
مشهد وارد تهران شد. اوگانيانس در اوايل مطلقاً قادر به مکالمه فارسي
نبود و بعدها هم خيلي با اشکال و يا غالباً به زبان ترکي درس مي داد و
شاگردان کلاسهايش به سختي پيام و نظراتش را درک مي کردند. اوانس
فکر تاًسيس مدرسهً سينمائي و فيلمسازي در ايران را با يکي ديگر از
مهاجران روسي به نام " ساکوار ليدزه " صاحب سينما ماياک در ميان
گذارد و با تشويق و ياريهاي اوليه وي، کارش را آغاز کرد. نخستين
اعلان گشايش مدرسه سينمائي به اين شرح بود : ر

آگهي مدرسه آرتيستي سينما
مدرسهً آرتيستي سينما واقع در خيابان علاءالدوله از روز 26
فروردين مطابق با 15 آوريل به توسط معلمين و معلمه هاي
متخصص افتتاح خواهد شد و جهت خواتين کلاس مخصوص داير
است، داوطلبين مي توانند هر روزه از ساعت 3 بعدازظهر تا 8
خود را به دفتر مدرسه معرفي نمايند

درج اولين آگهي، نتيجهً مورد نظر را به بار نياورد؛ ولي در فاصله کوتاهي
پس از درج اعلانهاي بعدي و افتتاح مدرسهً هنرپيشگي در بيستم ارديبهشت
ماه 1309، ابتدا بالغ بر سيصد نفر در مدرسه نامنويسي کردند و اين هجوم
براي دوره اي که سينما هنوز کاملاً عموميت پيدا نکرده بود، هيجان انگيز
بود. سرانجام اوانس اوگانيانس در بيستم ارديبهشت ماه 1309 کار مدرسه
را آغاز کرد. کلاسهاي متعددي را که لازمهً اين امر بود از موسيقي
و بازيگري، ورزش، فيلمبرداري، ژيمناستيک و رقص و ... ايجاد کرد. هر
چند شاگردان بتدريج طي ماه نخست به تحليل رفتند، اما اوگانيانس به تعداد
باقيماندهً شاگردانش که فقط هجده نفر بودند، راضي و قانع بود. سرانجام
دوازده نفر دورهً نخست مدرسهً آرتيستي سينما را به پايان مي رسانند : ر
آقاي حسن خان مينوئي - بازيگر رل - امنت و زورمندي
آقاي احمد خان دهقان - بازيگر رل - درام تراژدي و سالن
آقاي محمد علي خان قطبي - بازيگر رل- درام تراژدي و سالن
آقاي امير خان ارجمند - بازيگر رل - توروک
آقاي ابوالقاسم خان آشتي - بازيگر رل - درام کمدي
آقاي محمد خان ضرابي - بازيگر رل - کمدي
آقاي اسماعيل خان نجات - بازيگر رل - توروک
آقاي عباس خان طاهباز - بازيگر رل - درام
آقاي کاظم خان سيار - بازيگر رل - درام
آقاي منوچهر خان هوشي - بازيگر رل - درام
آقاي حسين خان نوري - بازيگر رل - درام
آقاي غلامعلي خان سهرابي - بازيگر رل - کمدي

0 نظرات:

ارسال یک نظر