کانون ایرانیان: اولين فيلمهاي خبري
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۱۶, سه‌شنبه

اولين فيلمهاي خبري

در سال 1304 هجري شمسي " خان بابا معتضدي " که در فرانسه
تحصيل کرده و با خود دوربيني به ايران آورده بود، از مراسم تشکيل
مجلس موًسسان و سال بعد از مراسم تاجگذاري " رضا خان " دو
فيلم خبري گرفت که اين فيلمها به عنوان نخستين فيلمهاي خبري
ساخته شده در ايران موجود است

0 نظرات:

ارسال یک نظر