کانون ایرانیان: اولين ايستگـاه تـلويزيوني ( بخش دولتي )
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۱۶, سه‌شنبه

اولين ايستگـاه تـلويزيوني ( بخش دولتي )

اولين ايستگـاه تـلويزيوني ايران ( بخش دولـتي ) در تاريخ چـهارم

آبانماه 1345 پـخش برنامه هاي آزمايشي خود را در تـهـران با گـزارش

مستـقـيم از ورزشگـاه امجـديه آغاز کرد و بعـدازظهـر روز دوشـنبه 29

اسفـند هـمان سال رسماً گـشايش يافت و از آغاز سال 1346 پـخش برنامه

هاي خود را به مدت روزي سه ساعت و هـفـته اي 21 ساعـت به کمک دو

فرستـنده در تـهـران آغاز کرد. در تاريخ ششم تـيرماه 1346 مجـلس

شوراي ملي لايحـه شماره 22528 به تاريخ 11/3/1346 دولت دربارهً

تـشکـيل سازمان تـلويزيون ملي ايران را که قـبلا به تـصويب مجـلس

شوراي ملي رسيده و مجلس سنا در آن اصلاحاتي بعـمل آورده بود مجدداً

مورد شور قرار داد و به اين شرح تصويب نهايي رساند : ر

ماده واحده : براي تـهـيه و اجراي برنامه ها و بهـره برداري و اداره ساير

امور تـلويزيون ملي ايران در کشور، سازماني به نام سازمان تـلويزيون

ملي ايران وابسته به وزارت اطلاعات تـشکـيل مي شود. سازمان تـلويزيون

ملي ايران داراي شخصيت حـقوقي و استـقـلال مالي است و طبق اصول

بازرگـاني اداره مي شود و مشمول مقـررات قانون محاسبات عـمومي و

آئين نامه هاي معـاملات دولتي نبوده و تابع اساسنامه و آئين نامه هايي

خواهـد بود که طبق بـند 4 اين قانون وضع مي شود. در سال 1347

نخستـين مراکز توليد و پـخش راديو و تـلويزيون افـتـتاح مي شوند و با

توسعـه شبکـه مخابراتي و مايکـروويو از 1348 تـلويزيون ملي ايران

توانست بـتدريج مراکز توليد راديو تـلويزيوني را با ايستگـاهـهاي مختـلف

در سطح کشور مرتبط سازد.

0 نظرات:

ارسال یک نظر