کانون ایرانیان: اولين ايستگـاه تـلويزيوني ( بخش خصوصي )
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۱۶, سه‌شنبه

اولين ايستگـاه تـلويزيوني ( بخش خصوصي )

اولين ايستگـاه تـلويزيوني ايران ( بخش خصوصي ) روز جـمعـه يازدهـم

مهـرماه 1337 در تـهـران راه اندازي شد. در تـيرماه 1337 مجلس

شوراي ملي با تصويب مادهً واحـده اي با چـهار تـبصره، به "حـبيب الله ثابت

پاسال" اجازه داد تا تـلويزيون ايران را تـحـت نظارت وزارت پـست و

تـلگـراف و تـلفن، ضمن رعـايت مـقـررات پـوششهاي خـبري و تـبليغي

ادارهً انـتـشارات و راديو راه اندازي کـند؛ و پـنج سال از پرداخت عـوارض

گـمرکي ورود تجـهـيزات و ابزار کار فرستـنده و به عـلاوه مالـتهاي جاري

معـاف باشد. يازدهـم مـهـرماه 1337 تـلويزيون در خيابان وزرا-(گـاندي)ر

افتـتاح شد. در روزهـا و ماهـهاي نـخست، تـلويزيون ايران فـقط روزانه دو

ساعـت برنامه داشت و براي تـوليد و پـخش آنها فـقط از يک دوربـين استـفاده

و هـمه عـمليات از طريق تـنها استوديو اجرا و پـخش مي شد.

0 نظرات:

ارسال یک نظر