کانون ایرانیان: اولين فرستنده راديويي در ايران
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۱۶, سه‌شنبه

اولين فرستنده راديويي در ايران

پانزده سال پس از رواج راديو در دنيا، اولين فرستنده راديويي ايران، چهارم ارديبهشت ماه سال 1319 در تهران، در ايستگاه معروف بي سيم (باشگاه پيام کنوني، کمي پايين تر از پل سيد خندان، در جاده قديم شميران) راه اندازي شد.

طرح ايجاد فرستنده بي سيم در ايران در 1303 فراهم شده و با خريد يک دستگاه فرستنده موج بلند براي تهران و شش دستگاه براي شهرستانها از اواخر همين سال، پيام رساني به صورت بي سيم در ايران عملي گرديد.

در آن روزها، فرستنده هاي موج کوتاه نيز بتدريج در جهان رايج مي شد. از سال 1307 در ايران نيز براي ايجاد چنين فرستنده هايي اقدام شد و اولين فرستنده موج کوتاه در سال 1309 در محل بي سيم نجف آباد گشايش يافت و به اين ترتيب زمينه گسترش ارتباطات در ايران فراهم آمد.

انديشه ايجاد راديو در ايران به حدود سال 1313 برميگردد که پس از تهيه مقدمات و خريد 3 دستگاه فرستنده راديويي موج کوتاه و موج متوسط و احداث ساختمانهاي مربوطه، اداره راديو، تأسيس و نخستين فرستنده راديويي در ايران در 1319 در محل بي سيم تهران افتتاح شد. در طي اين سالها فرستنده هاي موج بلند بتدريج برچيده شد و پخش برنامه هاي راديويي روي موج متوسط در قالب دو برنامه اول و دوم صورت گرفت.

دستگاههاي راديويي در آغاز از اين قرار بودند:

پست فرستنده دو کيلو واتي - موج متوسط و کوتاه - براي تلگراف، تلفن و راديو - ساخت تلفونکن آلمان، و پست فرستنده موج کوتاه 5 / 7 کيلو واتي "آر.سي.آ" ساخت آمريکا براي تلگراف، تلفن و راديو.

راديو تهران که در نخستين روز افتتاح چهار ساعت برنامه پخش نمود و مجموع ساعات پخش برنامه اش در سال حدود دو هزار ساعت بود؛ و تا سال 1322 هـ.ش. از 4 بعدازظهر تا نصف شب برنامه پخش ميکرد. از آغاز سال 1322 هـ.ش. برنامه صبحها نيز داير شد. در فروردين سال 1335 هـ.ش. مقدمات ايجاد شبکه راديو ايران فراهم شد، و قسمت برنامه هاي خارجي راديو ايران در تيرماه سال 1340 تأسيس گرديد.

ضمناً به منظور توسعه شبکه راديويي کشور، در مراکز استانها نيز راديوهاي محلي به شرح ذيل تأسيس شد:

راديو تبريز 1325 هـ.ش.

راديو مشهد 12 دي ماه 1328 هـ.ش.

راديو اصفهان 20 دي ماه 1328 هـ.ش.

راديو شيراز 1 فروردين ماه سال 1329 هـ.ش.

راديو اهواز خردادماه 1331 هـ.ش.

راديو سنندج 3 تيرماه سال 1331 هـ.ش.

راديو رشت 11 اسفند ماه 1335 هـ.ش.

راديو کرمانشاه 24 مهرماه 1337 هـ.ش.

راديو کرمان 4 آبان ماه 1337 هـ.ش.

راديو اروميه 27 دي ماه 1337 هـ.ش.

راديو گرگان 28 مرداد ماه 1338 هـ.ش.

راديو زاهدان 28 مرداد ماه 1338 هـ.ش.

0 نظرات:

ارسال یک نظر