کانون ایرانیان: پیشینه پرچم ایران
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۲۳, سه‌شنبه

پیشینه پرچم ایران

فريدون نيز پس از آنکه فرمان داد تا پاره چرم پيش بند کاوه را با ديباهاي زرد و سرخ و بنفش آراستند و دُر و گوهر به آن افزودند، آن را درفش شاهي خواند و بدين سان " درفش کاويان " پديد آمد. نخستين رنگهاي پرچم ايران زرد و سرخ و بنفش بود، بدون آنکه نشانه اي ويژه بر روي آن وجود داشته باشد. درفش کاويان صرفاً افسانه نبوده و به استناد تاريخ تا پيش از حمله اعراب به ايران، بويژه در زمان ساسانيان و هخامنشيان پرچم ملي و نظامي ايران را درفش کاويان مي گفتند، هر چند اين درفش کاوياني اساطيري نبوده است.

محمدبن جرير طبري در کتاب تاريخ خود به نام الامم و الملوک مينويسد: درفش کاويان از پوست پلنگ درست شده، به درازاي دوازده ارش که اگر هر ارش را که فاصله بين نوک انگشتان دست تا بندگاه آرنج است 60 سانتي متر به حساب آوريم، تقريباٌ پنج متر عرض و هفت متر طول ميشود. ابولحسن مسعودي در مروج اهب نيز به همين موضوع اشاره ميکند.

به روايت اکثر کتب تاريخي، درفش کاويان زمان ساسانيان از پوست شير يا پلنگ ساخته شده بود، بدون آنکه نقش جانوري بر روي آن باشد. هر پادشاهي که به قدرت مي رسيد تعدادي جواهر بر آن مي افزود. به هنگام حملهٌ اعراب به ايران، در جنگي که در اطراف شهر نهاوند در گرفت درفش کاويان به دست آنان افتاد و چون آن را همراه با فرش مشهور " بهارستان " نزد عمربن خطاب خليفه مسلمانان، بردند وي از بسياري گوهرها، دُرها و جواهراتي که به درفش آويخته شده بود دچار شگفتي شد و به نوشته فضل الله حسيني قزويني در کتاب المعجم مينويسد: " امير المومنين سپس بفرمود تا آن گوهرها را برداشتند و آن پوست را سوزانيدند ".

با فتح ايران به دست اعراب - مسلمان، ايرانيان تا دويست سال هيچ درفش يا پرچمي نداشتند و تنها دو تن از قهرمانان ملي ايران زمين، يعني ابومسلم خراساني و بابک خرم دين داراي پرچم بودند. ابومسلم پرچمي يکسره سياه رنگ داشت و بابک سرخ رنگ به همين روي بود که طرفداران اين دو را سياه جامگان و سرخ جامگان مي خواندند. از آنجائي که علماي اسلام تصويرپردازي و نگارگري را حرام ميدانستند تا سالهاي مديد هيچ نقش و نگاري از جانداران بر روي درفش ها تصوير نمي شد.

1 نظرات:

  • پرچم سه سبز سرخ وسپید ایران از حدود 400سال پیش بر روی کار آمد وعلامت شیر وخورشید آن در زمان قاجاریه به آن ضمیمه شد ولی اصلا مهم نیست پرچم مهم انسانیت انسانها است حال این پرچم با علامت سیکهای هندی است وشاید هزاران تغییر دیگر بکند ولی مردم پارس که از مادها وپارسیان در فلات فارس سکنا گذیدندپرچم سبز وزرد وسرخ را که نشانه صلح مراقبت ویژه وجنگ بود را برگزیدند ودرفش کاویانی که به کاوه نسبت داده میشود در زمان آفریدون که فریدونش نامند بعنوان یک نشانه جنگی بر علیه ضحاک استفاده شد که در تصاویر نقش شده در تخت جمشید وجود دارد ولی حالا ضحاک زمان ما پرچم ایران را با نقش از سیک های هندی به احتزاز در آورده حال هر رنگی باشد پرچم مردم ایران نیست در حال حاضر.زنده باد ایرانیان آزاده

    ۲۳ فروردین ۱۳۹۰، ساعت ۲۰:۳۶

ارسال یک نظر