کانون ایرانیان: اولين زن عکاس
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۱۳, شنبه

اولين زن عکاس

اولين زن ايراني که نامش به عنوان اولين زن عکاس ايراني
به ثبت رسيده، " اشرف السلطنه " همسر " محمد حسن خان
اعتماد السلطنه " است که عکاسي را از " شاهزاده محمد
ميرزا " آموخته و راًسا به فعاليت در آن پرداخته است

0 نظرات:

ارسال یک نظر