کانون ایرانیان: اولين عکاس مخصوص ناصرالدين شاه
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۱۳, شنبه

اولين عکاس مخصوص ناصرالدين شاه

کتابهاي معتبر تاريخي، پدر عکاسي ايران را " عبدالله
قاجار " مي دانند. اين مرد اولين عکاس مخصوص " ناصر
الدين شاه " بود و عکسهاي بسياري به امضاي او موجود
است

0 نظرات:

ارسال یک نظر