کانون ایرانیان: اولين آموزشگاه چاپ و حروفچيني
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۲۶, جمعه

اولين آموزشگاه چاپ و حروفچيني

اولين آموزشگاه چاپ و حروفچيني در ايران سال 1330 به وجود آمد که
با همکاري فني و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش اداره مي شد

0 نظرات:

ارسال یک نظر