کانون ایرانیان: اولين چاپخانه چاپ سنگي در ايران
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۲۶, جمعه

اولين چاپخانه چاپ سنگي در ايران

چنانکه از مآخذ و منابع معتبر برمي آيد چاپ سنگي ده سال بعد از
ورود چاپ سربي وارد ايران گرديده است. البته در اين باب هم " عباس
ميرزا نايب السلطنه " پيشقدم بود. در سال 1240 هجري قمري پس از آن
که " ميرزا جعفر تبريزي " براي آموختن صنعت چاپ به مسکو فرستاده
شد، پايتخت از تبريز پيروي کرد و " ميرزا صالح شيرازي " که در آن
زمان جزوء اعيان و وزيران تهران شده بود، " ميرزا اسدالله " نامي را
از اهالي فارس به همان منظور به سن پترزبورگ روسيه فرستاد و اين دو
پس از بازگشت، چند دستگاه ماشين چاپ با خود آوردند، و اين دستگاه هاي
چاپ نيز در تبريز به راه افتادند. اولين کتابي که ميرزا اسدالله شيرازي در
تبريز به چاپ رسانيد قرآن کريم در 1284 هجري قمري و سپس کتاب
زادالمعاد در 1251 بود. و بعد در سال 1259 هجري قمري اولين کتاب
مصوري که با چاپ سنگي چاپ شد کتابي بود به نام ليلي و مجنون مکتبي
شيرازي که چهار تصوير داشت. و در همين سال نيز کتاب معجم في آثار
کتاب العجم " ميرزا فضل الله الحسين " با چاپ سنگي از چاپ خارج
گرديد. پنج سال بعد به فرمان پادشاه وقت ( محمد شاه قاجار ) چاپخانه اي
که ميرزا اسدالله شيرازي داير کرده بود با وسائل و ابزارآلات آن به تهران
انتقال يافت و اولين کتابي که در اين چاپخانه سنگي تهران به چاپ رسيد
ديوان عبدالوهاب نشاط شاعر بود

0 نظرات:

ارسال یک نظر