کانون ایرانیان: اولين چاپخانه سربي در تهران
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۲۶, جمعه

اولين چاپخانه سربي در تهران

ميرزا زين العابدين تبريزي در سال 1239 يا 1240 هجري قمري به
دستور " فتحعلي شاه " به تهران احضار شد تا زير نظر " منوچهر خان
گرجي " که بعد ها به " معتمدالدوله " ملقب شد، چاپخانه اي را راه
بياندازند. چاپخانه سربي ميرزا زين العابدين در تهران پس از گشايش
چاپ کتابهاي فارسي و عربي را شروع کرد. محرق القلوب اولين کتابي
بود که در سال 1239 هجري قمري در اين چاپخانه چاپ شد. سال بعد
نيز کار چاپ کتاب عين الحيوة و حياةالقلوب در دو جلد در اين چاپخانه
به انجام رسيد. همين چاپخانه بعد ها کتاب مجالس المتقين نوشته شهيد
ثالث و سپس کتاب روضةالمجاهدين معروف به مختارنامه را چاپ کرد
اين کتابها جزوء نخستين کتابهاي مصوري بودند که با روش سربي چاپ
شده اند. کتابهايي که از اين چاپخانه بيرون آمده به نام کتابهاي چاپ
معتمدي معروف است و دليل آن نيز اين است که انتشار آنها زير نظر
معتمدالدوله يا منوچهر خان گرجي صورت مي گرفته است

0 نظرات:

ارسال یک نظر