کانون ایرانیان: اولين انجمن عکاسي
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ فروردین ۱۳, شنبه

اولين انجمن عکاسي

از جمله مهم ترين و چشمگير ترين فعاليتها در زمينهً
عکاسي در ايران، تاًسيس انجمن عکاسي آبادان در
سال 1337 است. اين اقدام، اولين گام براي ايجاد کانون
فعاليت سازمان يافتهً عکاسي در ايران بود که سعي در
پرورش ذوق علاقه مندان به عکاسي داشت

0 نظرات:

ارسال یک نظر