کانون ایرانیان: انديمانكاران سردار، يك لقب ساساني
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ تیر ۳۰, پنجشنبه

انديمانكاران سردار، يك لقب ساساني

انديمانكاران سردار (Andēmānkārān sardār)، لقبي ساساني است كه به زبان پارسي ميانه بر مهري ساخته شده از عقيق كنده‌كاري شده است. انديمانكار (از واژه‌ي انديمان، به معناي ”مجمع“) به معني «راهنما، معرفي كننده» است؛ انديمانكاران سردار لقب رييس و مدير تشريفات دربار ساساني بود. وظيفه‌ي اصلي اين شخص بزرگ و بلندپايه، معرفي كردن افراد پذيرفته در نزد پادشاه بود. در دربار پاپك، شاه فارس، و اردشير يكم و شاپور يكم، رييس تشريفات به پارسي ميانه dnyk’ يا به پارتي nywdpty خوانده مي‌شد.

0 نظرات:

ارسال یک نظر