کانون ایرانیان: انوشوان‎؛ شاه افسانه‌اي ارمنيان
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ تیر ۳۰, پنجشنبه

انوشوان‎؛ شاه افسانه‌اي ارمنيان

انوشوان (Anušawan)، نوه‌ي ارا (Ara) نام پادشاه افسانه‌اي ارمنستان است، كه sawsanuer (= وقف شده به درخت چنار) نيز، به سبب پيش گويي و فال بيني او از روي صداي خش خش برگ درختان ِ درخت‌ستان مقدس واقع در پاي‌تخت شاهانه‌ي ارمنستان، «ارماوير» (Armavir)، خوانده شده است. نام وي حاوي وام‌واژه‌ي ايراني anoyš (= بي‌مرگ) است. پايانه‌ي نام وي ممكن است پسوند مضاف اليه ايراني van- باشد. از آن جا كه «ارا» بر اين باور بود كه مرده و سپس رستاخيز كرده است، نام نوه‌ي او ممكن است با اين اسطوره در پيوند باشد. پيش نهاد شده است كه نام وي تحريفي از نام Anušarvan (= داراي رواني بي‌مرگ)، با واژه‌ي ايراني urvan (= روان) است.
به نظر مي‌رسد كه فال بيني و پيش گويي از روي درختان شيوه‌اي بوده است كه اورارتويي‌ها بدان عمل مي‌كرده‌اند، و saws (= درخت چنار) تا سده‌هاي 13-11 م. در محوطه‌ي كليساهاي ارمنستان كاشته مي‌شد. در حدود همان زمان، Maxit‘ar Goš داستاني را برضد اين درخت ساخته بود، شايد بدين دليل كه كليسا مي‌خواست باورهاي پيش – مسيحي هم‌چنان برجاي مانده‌ي ارمنيان را بدنام و بي‌اعتبار كند.

0 نظرات:

ارسال یک نظر