کانون ایرانیان: آندراگوراس، فرماندار پارت و گرگان
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ مرداد ۲, یکشنبه

آندراگوراس، فرماندار پارت و گرگان

آندراگوراس (Andragoras) در عصر سلوكيان استاندار پارت و هيركانيا (گرگان) بود، و آگاهي‌ها ما درباره‌ي وي بيش‌تر مبتني بر سكه‌هاي اوست. آندارگوراس ظاهراً در حدود 245 پ.م. عليه آنتيوخوس دوم، پادشاه سلوكي، شورش كرده بود. تاريخ فرمان‌روايي و سرنوشت او نامعلوم است، اما برآمدن ارشك يكم، بنيان‌گذار دودمان اشكاني پارت، در همان زمان، مي‌تواند گوياي سرنگوني آندراگوراس به دست پارتيان باشد، چنان كه يوستين (گزيده‌ي تاريخ فيليپي 41/4/7) بدين نكته اشاره كرده است. سنگ‌نبشته‌اي به زبان يوناني از گرگان، متعلق به تاريخي زودتر از 266 پ.م. از آندراگوراسي فروپايه‌تر ياد كرده است كه ممكن است همان فردي باشد كه بعداً به مقام استانداري نائل مي‌گردد؛ آندراگوراس نامي كمياب است و جز اين مورد تنها در پاپيروسي يوناني از مصر روزگار بطلميوسيان يافته ‌شده است، بنابراين مطابقت اين دو شخص نامحتمل است. آندراگوراس سكه‌هايي را به نام خود ضرب مي‌كرد، كه عبارت بودند از ستاترهاي زرين و تترا درهم‌هاي سيمين، اما عدم اطلاق هر نوع عنوان و لقبي به آندراگوراس در اين سكه‌ها مي‌تواند گوياي تبعيت صوري او از سلوكيان باشد تا گسست و انفصال كامل وي از آنان. يوستين (12/4/12) مي‌نويسد كه اسكندر فرمانداري پارت را به نجيب‌زاده‌اي پارسي به نام آندراگوراس واگذار كرده بود. اما اين نام يوناني به آشكارا در آن زمان نامتداول بوده است، بدين جهت رومن گيرشمن پيشنهاد كرده است كه اين نام ترجمه‌اي از يك نام پارسي، احتمالاً Natisanka نريسنك (برابر Nairiio.sangha اوستايي) بوده است؛ اما يوزف وُلسكي با اين فرضيه مخالفت كرده است (دانشنامه‌ي ايرانيكا، ج2، ص 26).

0 نظرات:

ارسال یک نظر