کانون ایرانیان: آدور نرسه؛ شاهزاده‌ي ساساني
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ تیر ۱۸, شنبه

آدور نرسه؛ شاهزاده‌ي ساساني

آدور نرسه (Adur Narseh) پسر هرمزد دوم (09-302 م.) شاه ساساني بود كه چند ماهي پس از پدر خود فرمان‌روايي كرد. از آثار مورخان بيزانسي چنين بر مي‌آيد كه هرمزد دوم از همسر نخست خود دو پسر داشت: هرمزد و آدور نرسه، و پسري ديگر با نامي نامعلوم.
آدور نرسه در 309 م. به پادشاهي رسيد اما به سبب بي‌رحمي‌اش، اندكي بعد خلع و كشته شد. طبري، مورخ ايراني، گزارش كاملاً متفاوتي را درباره‌ي اين جانشيني و توالي مي‌دهد. به نوشته‌ي او، هرمزد دوم در زمان مرگ خود فرزندي نداشت، و شاپور دومِ هنوز زاده نشده، بدون فاصله به مقام پادشاهي برگزيده شد.

0 نظرات:

ارسال یک نظر