کانون ایرانیان: آريابيگنس، پسر داريوش بزرگ
کانون ایرانیان

۱۳۹۰ تیر ۳۰, پنجشنبه

آريابيگنس، پسر داريوش بزرگ

آريابيگنس (Ariabignes) يكي از شاه‌زادگان هخامنشي بود. نام وي از bigna + Aria ي ايراني باستان مشتق شده و احتمالاً به معناي ”موهبت آرياييان“ است. آريابيگنس پسر داريوش بزرگ از دختر گُبرياس (= Gaubrava پارسي باستان)، يكي از هفت پارسي سرنگون كننده‌ي برديا بود (هردوت 7/97). او پيش از برتخت نشيني داريوش زاده شده بود (همان، 7/2/97). آريابيگنس به عنوان يكي از چهار درياسالار ناوگان خشايارشا، فرمان‌دهي واحدهاي دريايي يونيايي و كاريايي را بر عهده داشت. [به گفته‌ي هردوت] او همراه با بسياري از بزرگان پارسي و مادي در نبرد سالاميس كشته شد (همان، 8/89). پلوتارك (ثميستوكلس 14؛ موراليا 488)، كه او را به اشتباه Ariamnes (= Ariyāramna پارسي باستان) خوانده، دلاوري‌ها و جان‌بازي قهرمانانه‌ي او را در نبرد سالاميس شرح داده است. (دانشنامه‌ي ايرانيكا، ج 2، ص 405).

1 نظرات:

 • همه نفرینهای آفرینش به روح و روان سلمان فارسی خائن و شاگرد ننگینش محمد تازی:


  http://www.youtube.com/watch?v=611T0C7sx7w&feature=related  http://www.youtube.com/watch?v=0A21YZwWDks&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=sXQCzVRDF5o&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=1AfmtX90hFg&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=RpYCu9-csHM&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=2BJMCM2Qo4A&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=qIrXWf8_NrE&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=cvwmTa3HIlI&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=mQ_7wx_LA7s&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=URiDy_XCX24&feature=related


  http://www.youtube.com/watch?v=loyTFQY7BVg&feature=related

  ۳۰ تیر ۱۳۹۰، ساعت ۱۶:۵۷

ارسال یک نظر